Projektleírás

A  VEKOP-2.1.7-15-2016-00442-es számú, a „Gördülőelemes hajtómű kifejlesztése” c. projekt, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretein belül valósult meg!

Kedvezményezett neve: SKC – SOLUTION KFT.

Projekt címe: GÖRDÜLŐELEMES HAJTÓMŰ KIFEJLESZTÉSE

Projektazonosító: VEKOP-2.1.7-15-2016-00442
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Támogatási összeg: 43 433 200 Ft

Támogatás mértéke: 62,138861%
Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2020.09.28.


Projekt tartalma:
A tárgyi projekt alapvető célja, hogy kifejlesztésre kerüljön egy újfajta, gördülőelemes hajtómű. A
gördülőelemes hajtómű egy újfajta hajtási megoldás, amely a hagyományos fogaskerékhajtás
alternatívájaként vehető számításba sok területen. A hajtómű hajtó és hajtott kerekét a kerekek
hornyaiban tisztán gördülő golyók kapcsolják össze. A feltaláló, Bogár István korábban már
kidolgozott egy elméletet a hajtáselemek geometriájának kiszámítására, és egy módszert a szilárdsági
méretezésre. Bebizonyosodott, hogy minden hajtástechnikai feladatra lehet megoldást találni az
elmélet alkalmazásával. Az elméletek alapján több demonstrációs modell és háromféle tesztelt
prototípus is elkészült. A prototípusok közül kettő valós körülmények között lett kipróbálva.
Bebizonyosodott, hogy a 10-es áttételű, kitérőtengelyű prototípus vesztesége 2-3%, szemben a
hasonló, hagyományos hajtóművek 30-35% veszteségével, tehát érdemes továbblépni a témában. A
továbbiakban két fontos lépést kell megtenni, melyek jelen pályázat tárgyát képezik alapvetően:
megfelelő élettartam elérése, a gyártási költségek minimalizálása. Ezen célok eléréséhez további
tervezési, tesztelési feladatok elvégzésére volt szükség.